Asiakastietojen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

A&H Design Oy,
Y-tunnus 2674837-5

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt;
verkkokauppa hip-kid.fi:n työntekijät

Rekisterin nimi

Verkkokauppa Hip-kid.fi:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Hip-kid.fi voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuotevalikoiman suunnitteluun sekä kehittämistoimenpiteisiin. Henkilötietoja käytetään aina vain henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuunottamatta matkapuhelinnumeroa tietyissä postitus- ja maksupalveluissa, joissa kuljetusyritys tai maksupalvelun tarjoaja tarvitsee matkapuhelinnumeroa tilauksen käsittelemiseen. Kolmannet osapuolet vastaavat itse asiakastietojen käsittelyistä omien säädösten ja henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista tiedoista:

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa ja sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite asiakkaan ne ilmoittaessa. Laskulla ostettaessa myös asiakkaan henkilötunnus.
2) Suostumus/kielto lähettää asiakkaille suunnattua kirje-, sähköposti- tai tekstiviestimainontaa.
3) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
4) Kirjautumistunnukset luoneiden asiakkaiden käyttäjätunnus ja salasana verkkopalveluun (salasanaan ei ole hip-kidin työntekijöillä koskaan pääsyä. Jos salasana unohtuu, sen voi ainoastaan vaihtaa uuteen. Emme voi selvittää entistä salasanaa missään olosuhteissa emmekä koskaan kysy salasanaa sähköpostitse tai puhelimitse).

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Pyynnöstä tulee ilmoittaa sähköpostitse info@hip-kid.fi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ensimmäisen tilauksen yhteydessä tai muutoin verkkopalveluun rekisteröityessä. Asiakastietoja voidaan päivittää asiakkaan verkkokaupalle myöhemmin tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset palveluun rekisteröitymällä, tilaa markkinointiviestejä tai tekee ostoksen tai osallistuu yrityksen arvontaa, kilpailuun tai muuhun markkinointitapahtumaan, jonka yhteydessä hän luovuttaa henkilötietojaan.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.
Sähköisen lähetysseurannan vuoksi asiakkaan matkapuhelinnumeron ilmoittaminen edellytetään, jotta paketti voidaan kuljetusyrityksen puolesta toimittaa perille.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää hip-kid.fi:n verkkopalveluiden käyttöoikeuksia siten, että käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät näihin tietoihin pääsyä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat verkkopalvelutoimittajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu asianmukaisin turvaohjelmistoin ja palomuurein ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteriseloste 16.9.2015